W trakcie zajęć wykorzystywany jest interaktywny robot Photon.

Uczy podstaw programowania, pokazuje najnowsze technologie oraz rozwija logiczne myślenie  
oraz kreatywność.

Wszystko to w najbardziej atrakcyjnej formie – poprzez zabawę!

Robot jest kodowany przy użyciu graficznych języków programowania z wykorzystaniem czujników.

czujnik światła

czujnik dotyku

czujnik odległości

czujnik wykrywania przeszkód

czujnik dźwięku

Podczas kursu młodzi adepci sztuki programowania, będPodczas kursu młodzi adepci sztuki programowania, będą rozwiązywać przedstawione im problemy poprzez tworzenie własnych programów z wykorzystaniem czujników, które posiada robot.

Photon nie tylko bawi i uczy, lecz także wspiera rozwój emocjonalny, a to dzięki naukowcom z Uniwersytetu SWPS biorącym czynny udział w procesie tworzenia robota. Photon rozwija się razem z dzieckiem – jest niczym niezapisana karta, dzieci muszą mu pomóc nauczyć się w jaki sposób się poruszać oraz reagować na otaczający go świat.

Nauka programowanie na wczesnym etapie rozwoju dziecka przekłada się na rozwój logicznego myślenia i kreatywności.

Są to umiejętności, które zaowocują na kolejnych etapach edukacji, pozwalając dzieciom na osiąganie jak najlepszych wyników kształceniowych.