Tworzenie gier UNITY - Semestr 1

Zapraszamy dzieci w wieku od 12 do 16 lat na semestralny kurs tworzenia gier w silniku UNITY! Ten intensywny i wciągający kurs zapewni Twojemu dziecku doskonałą okazję, aby poznać tajniki tworzenia gier i rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Kurs trwa 14 tygodni, zajęcia odbywają się raz w tygodniu oraz trwają po 90 minut.

Podczas kursu dzieci będą krok po kroku wprowadzane w tajniki tworzenia gier. Nauczą się programować w języku C#, projektować poziomy, dodawać interaktywne elementy oraz wzbogacać swoje gry o przedmioty, surowce i proste mechaniki. Nasz doświadczony nauczyciel pomoże w rozwijaniu umiejętności programowania, logicznego myślenia, kreatywności i rozwiązywania problemów. Każdy uczestnik będzie tworzył swoje własne gry, które będą dostosowane do ich zainteresowań i pomysłów. Przez cały kurs dzieci będą wspierać się nawzajem, wymieniać pomysły i rozwiązywać problemy w grupie. Będziemy zachęcać do kreatywnej ekspresji i rozwijania umiejętności samodzielnego projektowania gier.

199 PLN/miesiąc

lub -50 zł przy płatności jednorazowej
746 PLN

Program

 • Zapoznanie z podstawowymi panelami Unity;
 • Zapoznanie z narzędziami Move, Rotate oraz Scale;
 • Dodawanie obiektów 3D;
 • Zmiana materiału obiektu;
 • Pierwszy skrypt w języku C#;
 • Wprowadzenie do komponentu Rigidbody;
 • Napisanie funkcji odpowiedzialnej za poruszanie się;
 • Podążanie kamery za graczem;
 • Zapoznanie z instrukcjami warunkowymi;
 • Napisanie funkcji odpowiedzialnej za skok;
 • Wprowadzenie do Asset Store;
 • Importowanie Assetów do projektu;
 • Wprowadzenie do tagów i colliderów;
 • Animacja obracania się monety;
 • Metoda „OnTriggerEnter()”;
 • Wypisywanie liczby monet do konsoli;
 • Tworzenie i edycja elementu UI;
 • Aktualizowanie elementu UI z poziomu skryptu;
 • Ustawianie punktu odrodzenia gracza;
 • Napisanie funkcji odpowiedzialnej za odrodzenie się gracza;
 • importowanie i ustawienie przeciwnika;
 • Napisanie skryptu odpowiedzialnego za zabieranie życia graczowi;
 • Wyświetlanie liczby żyć na ekranie;
 • Napisanie logiki odejmowania żyć;
 • Wprowadzenie do instrukcji „switch”;
 • Wyświetlanie ekranu „koniec gry”;
 • Napisanie logiki wyświetlania ekranu „koniec gry”;
 • Tworzenie nowej sceny;
 • Wstępne ustawienie elementów menu głównego;
 • Napisanie skryptów odpowiedzialnych za funkcjonowanie menu głównego oraz ekranu „koniec gry”
 • Stworzenie ekranu zwycięstwa;
 • Napisanie warunku zwycięstwa;
 • Wyeksportowanie projektu jako działającej gry;
 • Powtórzenie oraz utrwalenie wiedzy z całego semestru.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas!