Grafika 3D - Semestr 1

W trakcie kursu uczestnicy będą pracować w programie Blender. Zajęcia wprowadzają w świat modelowania 3D, które jest bardzo przydatną i rozchwytywaną umiejętnością w wielu branżach: tworzenie gier, tworzenie animacji, architektura, projektowanie ubrań, projektowanie sprzętu codziennego użytku, projekty inżynierskie.

W trakcie kursu za pomocą programu TinkerCAD oraz blender, uczestnicy dowiedzą się jak operować płaszczyznami, zmienić prosty dwuwymiarowy obraz w model 3D oraz jak perspektywa i kompozycja wpływają na odbiór dzieła, w jaki sposób wydajnie modelować z użyciem lustrzanych odbić, jak w tworzeniu grafiki 3D pomaga orientacja w przestrzeni trójwymiarowej. Uczestnicy będą zajmować się przygotowywaniem poszczególnych brył, ich kompozycją, przygotowywaniem za ich pomocą prostych modeli 3D obiektów, figur geometrycznych oraz modeli przedmiotów codziennego użytku.

199 PLN/miesiąc

lub -50 zł przy płatności jednorazowej
746 PLN

Program

 • zapoznanie się z obsługą programu TinkerCAD
 • dodawanie, przesuwanie, skalowanie obiektów
 • poznanie narzędzi do tworzenia skomplikowanych kształtów
 • nauka wycinania otworów poprzez łączenie dwóch brył
 • dodawania napisów oraz ich kreatywne
  wykorzystanie
 • tworzeni spójnej kompozycji i operowanie wypukłymi lub wklęsłymi kształtami
 • odwzorowanie rzeczywistych przedmiotów w programie 3D z uwzględnieniem ich funkcjonalności oraz ergonomii
 • kontrolowane umieszczanie obiektów w przestrzeni
 • szybkie powielanie stworzonych elementów oraz ich orientacja względem siebie
 • powtórzenie wiadomości
 • stworzenie dowolnej postaci bohater kreskówki, zwierzątka lub robota 
 • kreatywne wykorzystanie prostych brył, poprzez staranne łączenie elementów oraz zaprezentowanie nabytych umiejętności
 • porównanie obsługi programu Blender i Tinkercad
 • zapoznanie się z interfejsem programu Blender
 • nauka poruszania i skalowania obiektów, a także orientacja w przestrzeni z wytłumaczeniem zasady działania osi układu kartezjańskiego X, Y, Z
 • budowanie obiektu z osobnych brył w trybie Object mode
 • nauka dodawania, usuwania, skalowania i przemieszczania brył na osi
 • poznanie różnicy między trybem Object i Edit mode
 • skomplikowana modyfikacja kształtu dzięki ingerencji w jego wierzchołki, krawędzie i płaszczyzny
 • poznanie i zastosowanie w praktyce narzędzia Extrude oraz Subdivision service oraz liniowego zaznaczania poligonów
 • zaprojektowaniem przedmiotu z życia codziennego
 • poznanie metod dodawania poligonów, extrudowania oraz edytowania brył
 • nauka pracy z kamerą, dodawanie kamer i zmiana ich aktywności, ustawienia obrazu
 • tworzenie renderów przy pomocy silnika eevee
 • powtórzenie oraz utrwalenie wiedzy zdobytej w  trakcie trwania semestru

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas!