Kurs „Podstawy Programowania” to ekscytująca i interaktywna podróż dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które chcą poznać tajniki programowania w fascynującym świecie komputerów KANO oraz Minecrafta z wykorzystaniem ComputerCraftEdu. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności programistyczne, tworząc proste aplikacje, gry i projekty. Poprzez kreatywne i praktyczne podejście do nauki, dzieci rozwijają zdolności logicznego myślenia, kreatywności i umiejętność pracy zespołowej. Celem kursu jest rozbudzenie pasji do technologii oraz przygotowanie uczestników do dalszego rozwijania się w dziedzinie programowania i informatyki.

199 PLN/miesiąc

lub -50 zł przy płatności jednorazowej
746 PLN

Program

 • Omówienie podstawowych pojęć programistycznych.
 • Korzystanie z komputerów KANO i aplikacji MakePong.
 • Stworzenie prostej gry „Pong” i wprowadzenie do podstawowych instrukcji programowania.
 • Wykorzystanie komputerów KANO i aplikacji Hack Minecraft.
 • Poznanie podstaw edycji i modyfikowania świata Minecraft.
 • Stworzenie własnych modyfikacji i interaktywnych elementów w grze.
 • Korzystanie z aplikacji MakeArt na komputerach KANO.
 • Nauka tworzenia grafik i sztuki cyfrowej przy użyciu prostych instrukcji.
 • Stworzenie własnych dzieł sztuki i wykorzystanie ich w kreatywny sposób.
 • Rozwinięcie umiejętności w tworzeniu grafik i sztuki cyfrowej.
 • Wprowadzenie do bardziej zaawansowanych funkcji aplikacji MakeArt.
 • Stworzenie bardziej złożonych i kreatywnych dzieł sztuki.
 • Zapoznanie z Minecraft wersja ComputerCraftEdu i możliwościami programowania w grze.
 • Poznanie podstawowych poleceń i komend żółwia do programowania.
 • Zrozumienie funkcji Place, Dig i Select Slot
 • Poznanie zaawansownych poleceń i komend żółwia do programowania.
 • Nauka, jak używać pętli Repeat do automatyzacji powtarzających się zadań.
  • Stworzenie zaawansowanych wzorców za pomocą pętli.
 • Wykorzystanie zmiennych w programowaniu żółwia do tworzenia bardziej interaktywnych i dynamicznych programów.
 • Zmienne liczbowe, tekstowe, boolowskie, nadpisywanie zmiennej.
 • Omówienie pętli While jako narzędzia do wykonywania powtarzających się czynności podczas spełniania warunku.
 • Stworzenie bardziej interaktywnych programów z wykorzystaniem pętli While.
 • Nauka, w jaki sposób używać instrukcji warunkowych podejmowania decyzji w programowaniu.
 • Stworzenie bardziej zaawansowanych programów, które reagują na zmienne warunki w świecie Minecraft.
 • Wykorzystanie zmiennych w programowaniu żółwia do tworzenia bardziej interaktywnych i dynamicznych programów.
 • Zmienne liczbowe, tekstowe, boolowskie, nadpisywanie zmiennej.
 • Zrozumienie jak instrukcje warunkowe działają we wnętrzu pętli, pozwalając na podejmowanie różnych akcji zależnie od spełnienia warunku.
 • Wykorzystanie instrukcji warunkowych do bardziej zaawansowanych programów.
 • Nauka tworzenia zaawansowanych struktur i wzorów na mapie Minecraft za pomocą programowania żółwia, rozwijając ich umiejętności twórczego projektowania.
 • Rozwijanie zdolności planowania i kreatywnego podejścia do tworzenia projektów.
 • powtórzenie oraz utrwalenie wiedzy zdobytej w  trakcie trwania semestru
0
lat doświadczenia
0
uczestników kursów
0
lokalizacji w Krakowie i okolicach

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas!