W trakcie drugiego semestru uczestnicy będą pracować w środowisku ComputerCraft, które jest modyfikacją gry Minecraft. Pozwala budować komputery i żółwie w grze oraz pisać dla nich programy przy użyciu języka programowania Lua. Dodanie programowania do gry Minecraft otwiera szeroką gamę nowych możliwości automatyzacji i kreatywności. W czasie zajęć uczestnicy będą pracować na autorskich mapach, z pomocą których odkrywać będą kolejne tajemnice programowania. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się  czym różni się pętla Repeat od pętli While, czym są zmienne, jak działa instrukcja warunkowa oraz czym są operatory logiczne.

199 PLN/miesiąc

lub -50 zł przy płatności jednorazowej
746 PLN

Program

 • nauka sterowania żółwiem
 • zapoznanie się ze środowiskiem pracy
 • stworzenie pierwszych programów
 • funkcje Place, Dig, Selcet Slot
 • budowanie z pomocą żółwia
 • mechanizm działania pętli Repeat
 • wykorzystanie pętli Repeat w programach
 • zmienne liczbowe, tekstowe, boolowskie
 • nadpisywanie zmiennej
 • działanie instrukcji warunkowej:
  if
  if…else
  if…else if…else
 • wykorzystanie instrukcji warunkowej w programie 
 • działanie pętli While
 • różnica pomiędzy pętlą While a Repeat 
 • wykorzystanie zmiennych w pętlach
 • inkrementacja
 • prawda czy fałsz – wykorzystanie zmiennych logicznych w instrukcji warunkowej
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności do czyszczenia terenu oraz budowania z pomocą zaprogramowanego żółwia
 • tworzenie programu do wydobywania surowców, reagującego na napotkane bloki
 • operatory logiczne AND, OR, NOT
 • wykorzystanie operatorów w instrukcji warunkowej
 • zapoznanie z edytorem kodu
 • wprowadzenie do ręcznego wpisywania kodu
 • powtórzenie oraz utrwalenie wiedzy zdobytej w  trakcie trwania semestru
0
lat doświadczenia
0
uczestników kursów
0
lokalizacji w Krakowie i okolicach

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas!